وکیل مشاور خانواده وکیل مشاور خانواده
“ وکیل خانواده یک متخصص حقوقی است که در رسیدگی به پرونده های مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق تخصص دارد. ” 22/03/1401
وکیل حرفه ای حقوقی وکیل حرفه ای حقوقی
“ وکیل حرفه ای حقوقی است که به افراد، مشاغل و سازمان ها در امور حقوقی مشاوره و نمایندگی می دهد. آنها در زمینه قانون آموزش دیده اند و مجوز فعالیت در یک حوزه قضایی خاص را دارند. ” 28/04/1402
وکیل طلاق وکیل طلاق
“ حضانت و حمایت از کودک نیز در بسیاری از پرونده های طلاق موضوع اصلی است. یک وکیل طلاق به موکلان خود در ایجاد ترتیبات حضانت فرزند کمک می کند ” 21/05/1402
وکیل املاک وکیل املاک
“ وکیل املاک یک متخصص حقوقی است که در امور مربوط به معاملات املاک و حقوق مالکیت تخصص دارد ” 26/05/1402